ΕΟΟ

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΦΕΚ

Οδοντιατρική Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4486 7/8/2017 A' 115

ΦΕΚΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΑ Γ1δ/Γ.Π. οικ 94594 27/12/2018 B' 5839

ΦΕΚΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Σ.Οδ.Υ.Π.)

4316 24/12/2014 Α’ 270 ΦΕΚΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗ- ΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΜΠ5 2/11/2012 Β' 3054 ΦΕΚΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
4025 18/11/2012 Α' 228 ΦΕΚΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3918 2/3/2011 Α' 31 ΦΕΚΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3754 11/3/2009 Α' 43 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΣΥ
3627 24/12/2007 Α' 292 ΦΕΚΑΡΘΡΟ 6 ΠΔ 84-01
3580 18/6/2007 Α' 134 ΦΕΚΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ
3293 26/11/2004 Α' 231 ΦΕΚΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
3252 16/7/2004 Α' 132 ΦΕΚΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3209 24/12/2003 Α' 304 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
3204 23/12/2003 Α' 296 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΣΥ
3172 6/8/2003 Α' 197 ΦΕΚΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Υ. Δ. Υ.
3106 10/2/2003 Α' 30 ΦΕΚΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΥ
2955 2/11/2001 Α' 256 ΦΕΚΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2920 27/6/2001 Α' 131 ΦΕΚΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
2889 2/3/2001 Α' 37 ΦΕΚΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
2716 17/5/1999 Α' 96 ΦΕΚΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Υ. Ψ. Υ.
2703 8/4/1999 Α' 72 ΦΕΚΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΣΥ
2690 9/3/1999 Α' 45 ΦΕΚΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2676 5/1/1999 Α' 1 ΦΕΚΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Φ. Κ. Α.
2646 20/10/1998 Α' 236 ΦΕΚANAΠΤΥΞΗ ΕΣΥ
2606 22/4/1998 Α' 89 ΦΕΚΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΥ
2519 21/8/1997 Α' 165 ΦΕΚANAΠΤΥΞΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
2256 18/11/1994 Α' 196 ΦΕΚΣΚΕΙΟΠΝΙ
2194 16/3/1994 Α' 34 ΦΕΚΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΥ
2071 15/7/1992 Α' 123 ΦΕΚEΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
1759 18/3/1988 Α' 50 ΦΕΚΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
1579 28/12/1985 Α' 217 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΥ
1397 7/10/1983 Α' 143 ΦΕΚΕΣΥ
YA 19940 22/10/2001 Β' 1440 ΦΕΚΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΥΑ 39832 9/12/1997 Β' 1088 ΦΕΚΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΣΥ

* Επιλέγοντας το κάθε Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το ανοίξετε σε μορφή PDF στον browser ή πατήστε δεξί κλικ και "Save Link As..." για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3846 11/5/2010 Α' 66 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΔ 39 1/4/2010 Α' 55 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
3418 28/11/2005 Α' 287 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
3370 11/07/2005 Α' 176 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

* Επιλέγοντας το κάθε Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το ανοίξετε σε μορφή PDF στον browser ή πατήστε δεξί κλικ και "Save Link As..." για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4486 7/8/2017 Α 115 ΦΕΚΆρθρο 100, σελ. 2069: Ίδρυση Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ο.
Απόφαση Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 20/9/2018 Β 4138 ΦΕΚΣύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας
Υπ. Απόφ. 41848/1848 16/10/2017 Β 3649 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ οικ. 146163/2012 – ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
4342 9/11/2015 Α 143 ΦΕΚΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, σελ. 1536 τροπ.N4042-2012 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Υπ. Απόφ. 62952/5384 30/12/2016 Β 4326 ΦΕΚΈΓΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΕΣΔΕΑ),σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015
Υπ.Αποφ.4963 27/8/2014 Β 2308 ΦΕΚΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΙΔ.ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ
Υπ.Αποφ.24948 13/3/2012 Β 713 ΦΕΚΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Ν 4025/2011 και Ν 3919/2011
4075 11/4/2012 Α 89 ΦΕΚΑρ.55, ΠΑΡ.2, ΤΡΟΠΟΠ. αρ. 35 Ν 4025/2011
4118 6/2/2013 Α 32 ΦΕΚΑρ. ΕΝΑΤΟ, ΤΡΟΠΟΠ. 4025/2011 ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4208 18/11/2013 Α 252 ΦΕΚΠΦΥ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΑΔΥΝΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
4238 17/2/2014 Α 38 ΦΕΚΠ.Ε.Δ.Υ., ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΟΔ/ΤΡΟΙ Π.Ε.Δ.Υ.
Υπ.Αποφ.36859 30/4/2013 Β 1088 ΦΕΚΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΠ.24948 Ν 3919/2011
Υπ.Αποφ.57483 2/7/2014 Β 1804 ΦΕΚΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΙΔ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Υπ.Αποφ.72218 27/8/2014 Β 2302 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α και Β του ΠΔ 84/2001
4250 26/3/2014 Α 74 ΦΕΚΔΙΟΙΚ. ΑΠΛ. ΝΠΔΔ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΥΡ. ΑΝΤΙΓΡ.
ΑΔΑ ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9 1/9/2014     ΦΕΚΕΡΜΗΝ.ΕΓΚ. 2 ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του άρ. ι Ν 4250/2014, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
4272 11/7/2014 Α 145 ΦΕΚΑρ.22 ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟ, αρ.35 Μ.Η.Ν.,αρ.40,ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΦΥ,αρ.41 αντικ.αρ.35 Ν 4025/2011,αρ.46 ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΠΦΥ
4316 24/12/2014 Α 270 ΦΕΚΑρ.35-37 ΑΚΤΙΝΟ. ΑΠΟ Ο.Σ.,αρ.38 ΈΚΔΟΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΠΦΥ, αρ.39 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΙΒΛ. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, άρ. 40 ΆΔΕΙΕΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
4249 24/3/2014 Α 73 ΦΕΚΑρ. 27, ΤΡΟΠ. αρ. 35 Ν 4025/2011 ΆΔΕΙΕΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ.103516 28/11/2014 Β’ 3206 ΦΕΚΤεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Υπ. Απ. 146163 8/5/2012 Β’ 1537 ΦΕΚΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
4025 2/11/2011 Α' 228 ΦΕΚΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3919 2/03/2011 Α' 32 ΦΕΚΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
2267 2/10/2009 Α' 2198 ΦΕΚΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΔ 180 2/10/2009 Α' 210 ΦΕΚΟΡΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Π. Φ. Υ.
ΠΔ 84 10/04/2001 Α' 70 ΦΕΚΟΡΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Π. Φ. Υ.
1026 26/02/1980 Α' 48 ΦΕΚΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε. Ο. Ο.
ΥΑ Φ.6/50296/Β3 27/5/2011 B' 1040 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΟΤΑΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

* Επιλέγοντας το κάθε Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το ανοίξετε σε μορφή PDF στον browser ή πατήστε δεξί κλικ και "Save Link As..." για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ε.Ε.

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οδηγία 2018/958/ΕΕ

Έλεγχος αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων

Οδηγία 2013_59_ΕΥΡΑΤΟΜ

Οδηγία για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 Κανονισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
2005/36/ΕΚ Σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
2011/24/ΕΕ Περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
78/687/ΕΟΚ Περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου
78/686/ΕΟΚ Περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Κανονισμός (ΕΕ) 2016_679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων: Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
Οδηγία 95_46_ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
Οδηγία 2000_31_ΕΚ Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά
Οδηγία 2008_98_ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015_983 Ε.Κ. της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και την εφαρμογή του μηχανισμού προειδοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κανονισμός (EE) αριθ. 1024_2012 Κανονισμός ΙΜΙ: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ
COM(2014) 398 final/2 _25.9.2014 Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή & την Επιτροπή των Περιφερειών
Οδηγία 2001_83 ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
Οδηγία 2006_123 ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
Οδηγία 2010_32 ΕΕ Οδηγία του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις οργανώσεις HOSPEEM και EPSU
Οδηγία 2011_84 ΕΕ Οδηγία του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος III αυτής στην τεχνική πρόοδο σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος III αυτής στην τεχνική πρόοδο
Εκτελεστική Οδηγία 2012_21 ΕΕ Οδηγία της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2012 για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων II και III στην τεχνική πρόοδο
Οδηγία 2013_55 ΕΕ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI»)
Οδηγία 2001_19 ΕΚ Οδηγία του Ε.Κ. & του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ & 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ & 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού
Σύσταση 2006_962 ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου &του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης
Κατ’ εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2016_790 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων
Σύσταση 2013_172 ΕΕ Σύσταση της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2013 σχετικά με κοινό πλαίσιο για σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ένωση

* Επιλέγοντας τον κάθε τίτλο μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα και να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας.