ΕΟΟ

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Τροποποίηση (13η) της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/8266/06.06.2000 Απόφασης, με θέμα: “Συγκρότηση εξεταστικών Επιτροπών για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχία Βοηθών Οδοντιατρείου”