ΕΟΟ

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας μετατασσόμενων στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. (πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών)