ΕΟΟ

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Νέα από Ελλάδα

pdf εισερχ. 929, 5-6-19, ΥπΥγ,ΔνσηΑνθρΔυν, ΤμΣυστΣυλΟργ_Α1β 36799,29-519 Τροπ.Εξετ. Επιτροπής ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΤΡΕΙΟΥ
pdf εισερχ. 882, 30-5-19, ΥπΥγ,ΔνσηΙατ,ΛοιπΕπιστ,ΕπαγΥγ_Γ5β, 33930, 21-5-19 Ορισμός ημερομηνιας εξετάσεων ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΤΡΕΙΟΥ
pdf εισερχ. 866, 28-5-19 Φ 45,Ειδ. ΥπΥγ,ΔνσηΙατΕπαγΥγ_Γ4α 37743,21-5-19_Αναγνωριση χρ.προϋπηρεσίας μετατασ. κλάδου ΟδΙατΦαρμΕΣΥ
pdf εισερχ. 850, 24-15-19 από 2η ΥΠΕ 1919, 23-5-19, Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Ιατρων-Οδτρων ΕΣΥ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
pdf εισερχ. 148, Παράταση θητείας μελών εξεταστικών Επιτροπών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
pdf εισερχ. 144, Ημερομηνία διεξαγωγής εξετασεων ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΤΡΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
pdf εισερχ. 149, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Περισσότερα Άρθρα...