ΕΟΟ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

http://www.tsay.gr/

 

pdf 22-4-16 ΕΤΑΑ-ΔΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ενημερωση για την καταβολή εξαμηνιαίων δόσεων

Καλησπέρα, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών αρ.10/26-1-2016 : Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση ειδοποιητηρίων με τις διαφορές ασφαλίστρου λόγω μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία:

1. Μετά τη λήξη της παράτασης προθεσμίας καταβολής των εισφορών β’ εξαμήνου 2015 με τη χρήση των αναρτημένων ειδοποιητηρίων ( στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι διαφορές ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2015 για τους Ν.Α ασφαλισμένους), να δημιουργηθούν ειδοποιητήρια με τυχόν διαφορές ασφαλίστρου χρονικού διαστήματος 1/7/2011 – 31/12/2014 ανά κατηγορία.

2. Όσοι ασφαλισμένοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις εισφορές β’ εξαμήνου 2015 όπως αναφέρουμε ανωτέρω έχουν δικαίωμα, αφού προσέλθουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, :

α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει συγχρόνως καμία προηγούμενη ρύθμιση ή

β) Να ζητήσουν έκδοση νέου ειδοποιητηρίου για εισφορές β’ εξαμήνου 2015 με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία εξόφλησης

γ) Να δοθεί παράταση εξόφλησης των διαφορών ασφαλίστρου χρονικού διαστήματος 1/7/2011 μέχρι 31/12/2014 και 1/1/2015-30/06/2015 που προκύπτουν μετά την μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, προκειμένου να εξοφληθούν και να δημιουργηθούν ειδοποιήτηρια για εφάπαξ εξόφληση αυτών μέχρι 31/3/2016.

3. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις δεν δικαιούνται τη τμηματική εξόφληση των εισφορών για το χρονικό διάστημα 1/1/2015-31/12/2015.

Με εκτίμηση,

Η γραμματέας της Δ.Ε Υγειονομικών

word ΕΤΑΑ – Δ.Ε. Υγειονομικών: Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Β΄ εξαμήνου 2015 - 1 Φεβρουαρίου 2016
word ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ο.Ο. μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2016

A4_asfalistiko_afisa

pdf Δελτίο Τύπου - 11.01.2016
pdf Αφίσα

α) Παράταση χρόνου εξόφλησης εισφοράς β΄εξαμήνου έως 31-1-16 β) παράταση χρόνου εξόφλησης αναδρομικών έως 31-1-16 γ) παράταση καταβολής των διαφορών ασφαλίστρου, λόγω αλλαγής του Ν. 4331/2015 με τον Ν. 4337/15 έως 31-3-2016. χωρίς επιβαρύνσεις.

pdf 1768,29-12-15 απο ΕΤΑΑ-ΔΕ Υγειονομικών. Παρατάσεις πληρωμής εισφορών
pdf 1746,Φ 43, 48 24-12-2015 ΟΣ_ ΕΤΑΑ ΔΣ-Παράταση πληρωμής ΔΙΑΦΟΡΑΣ εως ΜΑΡΤΙΟ 2016