ΕΟΟ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tsay.gr/

Ελληνική Οδοντιατρική ΟμοσπονδίαΕπιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής απέστειλε από κοινού η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σχετικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

pdf Επιστολή προς ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι. Παράταση καταβολής εισφορών Ά εξαμήνου 2012.

Απόφαση αρ.164

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε Υγ/κων έθεσε υπόψη των μελών της έγγραφο αρ.πρωτ. 80849/16-7-2012 του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς σχετικά με αίτημα του Συλλόγου για παράταση της καταβολής των εισφορών του Ά εξαμήνου 2012 και καθώς αυτό αποτελεί και αίτημα του συνόλου των Συλλόγων που εκπροσωπούν τους Υγειονομικούς εισηγήθηκε να εξετασθεί το ενδεχόμενο να δοθεί μια επιπλέον παράταση στην εξόφληση των εισφορών.

Η Δ.Ε α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα :

Αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω να παραταθεί η προθεσμία εξόφλησης των εισφορών μέχρι 31/7/2012 ώστε να υπάρχει χρόνος για την διόρθωση τυχόν λαθών.

pdf 172, Φ43, ΕΟΠΥΥ, 3-2-2012, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
pdf ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ
pdf Κατεβάστε εδώ τις Συνοπτικές πληροφορίες του ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012.

Με αφορμή ερωτήματα και προβλήματα ,που έχουν προκύψει από την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ελεγχόμενης είσπραξης των εισφορών των υγειονομικών – ελευθέρων επαγγελματιών – παραθέτουμε κατωτέρω απαντήσεις και οδηγίες ώστε να αποφεύγετε την άσκοπη προσέλευση σας στις υπηρεσίες του Ταμείου και την περαιτέρω ταλαιπωρία. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η προσπάθεια αυτή αποτελεί σημαντικό τμήμα της μηχανοργάνωσης του Ταμείου, η οποία αποτελεί και τη μοναδική διέξοδο στην επίλυση των χρονίων προβλημάτων του, των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Ευελπιστούμε ότι με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου θα έχουμε επικαιροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τον Ηλεκτρονικό Φάκελο των ασφαλισμένων του Ταμείου.  

1. Πως καταβάλλονται οι εισφορές;

Η καταβολή των εισφορών μπορεί να γίνει είτε:

- Με την χρήση ειδοποιητηρίων στις Τράπεζες, που αναφέρονται σε αυτό , ή

- Μέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας του Ταμείου Eurobank στην κατηγορία  (Ειδικές ρυθμίσεις ασφαλισμένων ΤΣΑΥ) με τη χρήση του ανάλογου εντύπου που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.