ΕΟΟ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Πρωτ: 560 Φ:43,48
Αθήνα 22 Απριλίου 2013
 

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Κύριε Πρόεδρε,

Σας κοινοποιούμε χη συνημμένη επιστολή ίου Ε.Τ.Α.Α για χην οποία άμεσα πρέπει να ενημερωθούν χα μέλη σας, ώσιε με χην είσοδο χους σχη μερίδα χους να επιβεβαιώσουν και να επικαιροποιήσουν χο φάκελο χους, διαφορεχικά δεν θα είναι δυναχή η καχαβολή χων ασφαλισχικών εισφορών αχομικά ή μέσω εργοδοχών, ή δεν θα χους χορηγούνχαι ασφαλισχικές ενημερόχηχες και άλλες παροχές χου Ταμείου.

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ

 

pdf Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής εφαρμογής επικαιροποίησης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου (ΗΦΑ)
word Εγκύκλιος
word Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης

Στην συνεδρίαση της 1/2/2013 της τελευταίας Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, δόθηκε νέα παράταση για καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του 2012, έως την 28η Φεβρουαρίου 2013 (χωρίς επιβάρυνση προσαυξήσεων), καθώς επίσης και παράταση της απογραφής των συνταξιούχων του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. έως την 28η Φεβρουαρίου 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εισφορές Β΄ εξαμήνου 2012 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 31/12/2012.

Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών, δεν θα σταλεί ταχυδρομικά, αλλά θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tsay.gr) από 17/12/2012. Μέσα από την ιστοσελίδα θα μπορείτε να κατεβάσετε το ειδοποιητήριο ή να επικοινωνήσετε με τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ταμείου για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Η εξόφληση των εισφορών θα γίνει στις Τράπεζες (Ν3863/2010) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωνση εδώ: http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=21091&nt=108&lang=1

pdf ΦΕΚ Β 3054-2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)

Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θεώρηση βιβλιαρίων για το έτος 2013ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλιαρίων για το έτος 2013.

Στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Τ.Υ.Υ. και με την χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης των συναλλαγών που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα σταλούν αυτοκόλλητες ετικέτες θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2013 σε περίπου 80.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, που έχουν επικαιροποιημένο Ηλεκτρονικό Φάκελο και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥΘΕΜΑ: Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ

Σχετ. :

  1. Νόμος υπ΄ αριθ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012).
  2. Νόμος υπ΄ αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 2 από τις 12-11-2012 καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόμου 4075/2012 καθώς και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής και συνεπώς εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ: