ΕΟΟ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

pdf ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Κλήρωση Α’ κατασκηνωτικής περιόδου
pdf 619 Φ 48 18-5-15_Αναπλ Υπ Κοιν Ασφαλ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ Αναφορά για την υποχρεωτική μετάταξη σε ανώτερη ασφαλ κατηγορια και ληξιπροθεσμες
pdf 620Φ 48 18-5-15_ΓΓ Κοιν. Ασφαλ. Αναφορα για υποχρεωτική μετάταξη σε ανώτερη ασφαλ κατηγορια και ληξιπροθεσμες
pdf Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα – Διευκρινίσεις

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΟΟ και πρόταση του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του Β΄εξαμήνου 2014, χωρίς προσαυξήσεις, έως 31 Ιανουαρίου 2015.

Από τις 8.10.2014 χορηγείται "επίδομα μητρότητας" μητέρες - αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., ύψους 800€ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο ακόλουθο ΦΕΚ.

Για την χορήγηση του απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΣΑΥ:

α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας

pdf ΦΕΚ - Επίδομα Μητρότητας
pdf Α.Π. εισερ.Ε.Ο.Ο.1709,Φ48,26-11-2014_ΕΤΑΑ-Τ.Υ.,Κ.Ε.Σ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΑΥ σε συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση καταβολής εισφορών Α’ Εξαμήνου 2014 μέχρι τις 31-7-2014