ΕΟΟ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δελτίο Τύπου, ύστερα από την κοινή συνάντηση των Επιστημονικών φορέων σχετικά με το προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό