ΕΟΟ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΤΑΑ – ΔE ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

α) Παράταση χρόνου εξόφλησης εισφοράς β΄εξαμήνου έως 31-1-16 β) παράταση χρόνου εξόφλησης αναδρομικών έως 31-1-16 γ) παράταση καταβολής των διαφορών ασφαλίστρου, λόγω αλλαγής του Ν. 4331/2015 με τον Ν. 4337/15 έως 31-3-2016. χωρίς επιβαρύνσεις.

pdf 1768,29-12-15 απο ΕΤΑΑ-ΔΕ Υγειονομικών. Παρατάσεις πληρωμής εισφορών