ΕΟΟ

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Α.Υ. - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΤΑΑ –ΔΣ.: Παράταση χρόνου καταβολής της διαφοράς που προέκυψε από την αλλαγή του Ν. 4331/2015 με τον Ν. 4337/15 έως τον Μάρτιο, χωρίς επιβαρύνσεις