ΕΟΟ

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020
Ε.Ο.Ο. Νομικός Σύμβουλος

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον Νομικό μας Σύμβουλο κάθε Τρίτη και Παρασκευή στα γραφεία της Ε.Ο.Ο. μεταξύ 10:00 - 13:00.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3303721, 210 3813380