ΕΟΟ

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ε.Ο.Ο. Επείγουσα ανακοίνωση Ο.Σ.Καστοριάς σχετικά με κρούσμα εξαπάτησης συναδέλφου από επιτήδειο