ΕΟΟ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
ΔΙΕΘΝΗ ERO ΨΗΦΙΣΜΑ της ERO για τη Συνεργασία μεταξύ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

H σύναψη επαγγελματικών συνεργασιών και σχέσεων είναι σημαντική, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις της στοματικής υγείας και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που τίθενται για το οδοντιατρικό επάγγελμα.

Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Οργάνωση (ERO) της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDI) θεωρεί ότι οι επαγγελματικές συνεργασίες και σχέσεις έχουν σαφή οφέλη για τη στοματική υγεία, τη γενική υγεία και την ευημερία των πολιτών σε ατομικό επίπεδο αλλά και του κοινού ευρύτερα.

Σε ό,τι αφορά:

- Το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης

- Την αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτική και βασισμένη στην τεκμηρίωση περίθαλψη

- Την εφαρμογή νέων μορφών θεραπείας και τεχνολογιών στην κλινική άσκηση

- Τις προσδοκίες των ασθενών ατομικά και του κοινού ευρύτερα

η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Οδοντιατρικών Ομοσπονδιών και των Οδοντιατρικών Σχολών είναι καταφανώς, υψίστης σημασίας.

Σύμφωνα με τις μελέτες που διεξήγαγε η ERO, το σημερινό επίπεδο και η έκταση των συνεργασιών τους δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο και ως εκ τούτου, η ERO σθεναρά υποστηρίζει περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Οδοντιατρικών Ομοσπονδιών και των Οδοντιατρικών Σχολών.