ΕΟΟ

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020
ΔΙΕΘΝΗ CED Ψήφισμα ΣΕΟ 16.11.2018 – Για την κοινή χρήση δεδομένων ως μέρος της eΥγείας: Ροή εργασίας, Συνταγογράφηση και Προστασία