ΕΟΟ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

word Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

 

pdf Δελτίο Τύπου της Ελληνικής ΑκαδημίαςΙαματικής Ιατρικής
pdf Συνέντευξη Τύπου 37 ΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα από τις ενέργειες της Ε.Ο.Ο. για τα αναισθητικά...

pdf Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων

 

pdf Οδηγίες εφαρμογών των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του Ν. 4484/2017