ΕΟΟ

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

word ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018 - Πλήρης Μορφή
word ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018 - Σύντομη μορφή
word ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - προκήρυξη
word Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών
word Φόρμα Συστατικής Επιστολής
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.
word ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (για την πρόσληψη υπαλλήλου ετήσιας διάρκειας)
word ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ - 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

19o panellinio synedrio oee 1

19o panellinio synedrio oee 2

19o panellinio synedrio oee 3

19o panellinio synedrio oee 4

word ΠΜΣ_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ_προκήρυξη
word Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών
word Φόρμα Συστατικής Επιστολής
pdf Πρόγραμμα Διαλέξεων