ΕΟΟ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δελτίο Τύπου Ο.Σ. Μεσσηνίας για την ημερίδα της 23ης Νοεμβρίου 2019 με θέμα “Παρασκευές, αποτύπωση και συγκόλληση στις ολοκεραμικές και μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις