ΕΟΟ

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δελτίο Τύπου Ο.Σ. Μεσσηνίας για την ημερίδα της 23ης Νοεμβρίου 2019 με θέμα “Παρασκευές, αποτύπωση και συγκόλληση στις ολοκεραμικές και μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις