ΕΟΟ

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΑΔΕ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 7322019 απόφασης του