ΕΟΟ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ενημέρωση από το Υπ. Υγείας: Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού