ΕΟΟ

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ε.Ο.Ο. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): ΠΟΛ αναφορικά με τη διόρθωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων