ΕΟΟ

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

pdf Εισερχ. 233, 20-2-19 ΑΑΔΕ Α 1033, 23-1-19. Τροπ.-Ρυθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα